Sản phẩm | ISUZU F-SERIES | FRR90NE4

Giá: Liên hệ

Trọng tải:

Động cơ:

Kích thước thùng:

Bảo hành: 3 năm 100.000 Km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6 tấn 2

Động cơ: 4HK1-E2R, D-core

Kích thước thùng:

Bảo hành: 3 năm 100.000 Km

Sản phẩm | ISUZU F-SERIES | FVR34SE4

Sản phẩm | ISUZU F-SERIES | FVR34QE4

Giá: Liên hệ

Trọng tải:

Động cơ:

Kích thước thùng:

Bảo hành: 3 năm hoặc 1000km

Sản phẩm | ISUZU F-SERIES | FVM34WE4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp

Kích thước thùng:

Bảo hành: 3 năm 100.000 Km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 16 tấn

Động cơ: 6HK1-TCS, D-core, Commonrail turbo Intercooler

Kích thước thùng:

Bảo hành: 3 năm 100.000 Km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: 6HK1-TCS, D-core, Commonrail turbo Intercooler

Kích thước thùng:

Bảo hành: 3 năm 100.000 Km

Sản phẩm | ISUZU F-SERIES | FVM34TE4