Sản phẩm | XE CHUYÊN DỤNG | Xe tải thùng lạnh 4,9 tấn NQR75ME4